5 of N

Apr. 3rd, 2007 01:06 am
hectorvk: (threehares)
Причина п'ята

Російською: "больница" - "место, где болеют" ("лечебница" звучить архаїчно і вживається рідко)
Українською: "лікарня" - "місце, де лікуються"

Позитивніше :)

4 of N

Dec. 2nd, 2006 02:03 am
hectorvk: (Default)
Причина четверта:

В російській літературній (московітській) вимові звук /т'/ майже ідентичний звукові /ц'/. В українській вони істотно різняться.
Попри те, що вимова /играц'/, /карц'ина/, /пец'ка/ тощо суб'єктивно видається мені негарною, це ще може заважати розумінню. Якби це явище було притаманне українській мові, розрізнити вказівні займенники "ті" та "ці" було б неможливо.

3 of N

Nov. 13th, 2006 11:47 am
hectorvk: (Default)
Причина третя:

Тільки в російській мові можливий такий кошмар:

"ПО, лёгкое в освоении и использовании"

2 of N

Jun. 1st, 2006 02:14 pm
hectorvk: (Default)
Причина друга:

В українській мові літера "г" позначає звук [г] і тільки його, тоді як в російській вона може позначати звук [ґ], а також [г] (в словах "Бог" і "ага") і, що вже зовсім абсурдно виглядає, [в] ("кого", "его").

1 of N

May. 3rd, 2006 03:54 pm
hectorvk: (Default)
Нотатки до майбутньої книжки "N причин, чому українська мова краща за російську":

Причина перша:

В українській відсутній корінь "лож-" синонімічний кореню "клад-", тому українцеві значно легше: не треба міркувати, як правильно "ложить сахар в чай" чи "класть сахар в чай", "укладывать ребёнка спать" чи "улаживать ребёнка спать".

***далі буде***

October 2012

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
212223 24252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:00 am
Powered by Dreamwidth Studios