hectorvk: (kaprizka)
[personal profile] hectorvk
Дякую всім, хто взяв участь у вікторині :)

І вітаю переважну більшість учасників із перемогою: використаний в мультфільмі образ це, звісно ж, Алекс де Лардж - головний герой/антигерой фільму Стенлі Кубріка за романом Ентоні Берджесса „A Clockwork Orange(„Механічний апельсин” або, як дотепно написав [livejournal.com profile] kineskop, „Годинникова помаранча”).

Образ, як правильно зауважила, [livejournal.com profile] marmuletka, прочитується дуже легко, завдяки яскравим індивідуальним деталям: капелюх, накладні вії на одному оці, характерний погляд спідлоба, легенька зловсіна усішка...і навіть молокоВ самій серії сцена має такий вигляд (на жаль, відео знайти не вдалося: певний час воно було на ютюбі, потім його витерли, на вимогу Fox, я так розумію):
Гомер з Мардж купають Меґґі. Діалог:

Marge: Ever wonder what she thinks about?
Homer: Just sugarplums and buttercups.

Після чого під звуки синтезаторних акордів, дуже схожих на музику до фільму авторства Венді Карлос, немовля перевтілюється в Алекса :)

Отже, висновок: алюзія вгадується легко, за умови, якщо глядач знайомий з фільмом, або зустрічав цей візуальний образ в інших медіях.

До речі (як зауважив [livejournal.com profile] angizij), ця алюзія використовується в серіалі не вперше: в одній зі старих геловінських серій (аж 1992 року) Барт уже фігурував у маскарадному костюмі Алекса:Ще раз усім дякую. До нових зустрічей! :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2012

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
212223 24252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 06:45 pm
Powered by Dreamwidth Studios